Najveći broj programa Udruženja usmeren je ka mladima, kroz razvijanje rada klubova za UN u omladinskim sredinama i organizovanje projekata koji doprinose širem obrazovanju mladih o globalnim svetskim pitanjima. Omladinska sekcija UZUNS okuplja u projektne timove i uključuje u različite programe motivisane mlade ljude koji su posebno zainteresovani za međunarodne teme i rad sistema UN, a UZUNS je nosilac inicijative u Srbiji za uvođenje programa “Omladinski delegat pri UN”.


BIMUN logo circle22   Posebno značajan projekat UZUNS je Beogradski međunarodni model UN - BIMUN, međunarodna konferencija koja se organizuje  
   od  2004. godine za studente i od 2012. godine za učenike srednjih škola. BIMUN mladima iz celog sveta pruža mogućnost da u praksi
   bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru organa UN i specijalizovanih agencija, da primenjuju
   osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja
   kompromisa).
 
  Visok akademski i organizacioni nivo i realna simulacija rada UN na aktuelne teme kojima se UN bave, doprineli su da BIMUN postigne
  veliki ugled među uspešnim studentima u našoj zemlji i svetu, kao i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao  jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i do sada je okupio preko 3.000 mladih iz 65 zemalja sa svih  kontinenata. BIMUN   konferencije se organizuju u martu, a projekat ima celogodišnji karakter kroz druge vidove stručnog rada (BIMUN  Plus projekat, Reunion,   pripremni seminari, kurs Globalna diplomatija...).

 

                   BIMUN GRUPNA 2          BIMUN skupstina

Share:
Top