ŠTA JE KLUB ZA UJEDINJENE NACIJE

Klub za Ujedinjene nacije u školi deluje kao sekcija u okviru vannastavnih oblika obrazovno-vaspitnog rada. Članovi kluba mogu biti učenici koji su zainteresovani za upoznavanje sistema Ujedinjenih nacija i globalnih svetskih pitanja. Klub za UN u školi organizuje mentor-nastavnik, koji je osposobljen na seminarima Udruženja za UN Srbije.

Rad klubova za UN u školama u proteklom višegodišnjem periodu razvijan je u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete i drugih institucija za Projekat "Globalno promišljanje - klubovi za UN kao vid vannastavnih aktivnosti u školama".


Osnovna misija klubova za Ujedinjene nacije je da doprinose obrazovanju mladih za što potpunije razumevanje zbivanja u svetu, upoznavanju ciljeva i načela u Povelji UN, kao i načina rešavanja svetskih pitanja u okviru sistema OUN. Klubovi za UN su značajan oblik aktivnosti na promociji ideala Povelje UN i obrazovanju za mir, ljudska prava i demokratiju.

Ciljevi, sadržaji i načini rada u klubu za UN usmereni su ka podsticanju mladih na globalno promišljanje i aktivan odnos prema savremenom svetu. Razumevanje globalnih tokova doprinosi obrazovanju za život u svetskoj zajednici, u skladu sa procesima međuzavisnosti i neophodnosti saradnje ljudi, naroda i država, u duhu mira, tolerancije i poštovanja ljudskih prava.

    

 


ŠTA I KAKO RADI KLUB ZA UJEDINJENE NACIJE

* Programi klubova za UN obuhvataju sledeće:
- osnovne tematske oblasti: ''Sistem UN i globalna svetska pitanja'' ; ''Ciljevi održivog razvoja''; ''Tolerancija i kultura mira''; ''Ljudska prava za sve''; ''Svetska kulturna i prirodna baština UNESKA''; ''Klimatske promene i održivi razvoj''; ''Program UN za kontrolu droga''; ''Agenda za 21. vek''...

- druge projekte Udruženja za UN (Konkurs za Dan UN, Seminar ''Svet međunarodne saradnje'', sekcija UNESKO kluba ''Centar'', UNICEF kampanja, ''Svet UN – stručne posete'', Model UN,...).

* Metodi rada
u klubu za UN su veoma raznovrsni i podstiču zainteresovanost, kreativnost, samostalnost i inicijativnost članova.

Redovni susreti kluba organizuju se kao tematske edukativne radionice. Predviđeni su i individualni ili grupni radovi učenika, kroz praktičan projekat povodom svake tematske oblasti.

U okviru različitih programa u klubu za UN mogu se organizovati:

- tribine, tematski panoi i izložbe, video projekcije i prezentacije;
- literarni i likovni konkursi, kvizovi znanja, modeli rada organa UN;
- kampanje, priredbe i susreti, akcije solidarnosti;
- učešće u stručnim posetama centrima UN i objektima UNESKA, koje organizuje Centar za međunarodnu saradnju;
- učešće srednjoškolaca na Beogradskom međunarodnom modelu UN - BIMUN JUNIOR;
- saradnja sa drugim klubovima i organizacijama kod nas i u svetu.

       

Share:
Top