MREŽA DIJALOG KAFEA U SRBIJI (Beograd, Subotica i Novi Pazar)

Dijalog kafe je prostor, koji je povezan preko globalne mreže sa Dijalog kafeima širom sveta. Koristeći vodeće tehnologije za video konferencije ljudi imaju priliku da razmene iskustva, uče jedni od drugih i rade zajedno. Mreža Dijalog kafea omogućava da se ostvaruje saradnja različitih gradova kroz raznovrsne aktivnosti (tematske sesije, radionice, seminari, konferencije, koncerti, predavanja i slično). 

irilica.JPGProjekat Mreža dijalog kafea Srbija (Beograd, Subotica i Novi Pazar), realizuje se uz podršku uz podršku Министарство омладине и спорта i United Nations - Serbia.

Dijalog Kafe je otvoren za sve ljude i organizacije sa društvenim, obrazovnim, kulturnim i ekološkim ciljevima. To uključuje organizacije civilnog društva, fondacije, lokalne grupe, učenike i studente, preduzetnike i javni sektor. Posebno je značajno da „Dijаlog kаfe“ omogućava umrežаvаnje mlаdih iz rаzličitih sredinа i rаzmenu znаnjа i iskustаvа među mlаdimа iz rаzličitih zemаljа.

Globalna mreža Dijalog kafea povezuje više različitih i jedinstvenih gradova. Iskustvo, znanje, umeće i stručnost ljudi iz tih gradova mogu biti od velikog značaja za prevazilaženje lokalnih problema, naročito pitanja komunikacije i saradnje između pripadnika različitih etničkih i religijskih grupa i kultura.

Mreža Dijalog kafea u Srbiji (Beograd, Subotica i Novi Pazar) omogućuje mladima i drugim zainteresovanima, da komuniciraju međusobno i kroz globalnu razmenu sa učesnicima u drugim Dijalog kafeima širom sveta (Lisabon, Evora, Rio de Žaneiro, Praja, Firenca, Pariz, Klivlend, Vroclav,London, Amsterdam, Ramala, Melburn... ). Mreža Dijalog kafea stvara prostor za dijalog i zajedničke aktivnosti na internacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Kao mesto za nove načine komunikacije, Dijalog kafe je dobra forma rada u multikulturnim, multietničkim i multikonfesionalnim gradovima, kao što su Beograd, Subotica i Novi Pazar. Učesnici programa će imati priliku da razmene mišljenja, da stiiču nova znanja o drugim kulturama i etničkim grupama i na taj način razvijaju toleranciju i usvajaju multikulturalne vrednosti. 

Aktivnosti Dijalog kafea doprinose boljem razumevanju između različitih kultura i društava i promovišu društveni i ekonomski razvoj.    

                                                                                                                                   
U okviru projekta ''Mreža Dijalog kafe u Srbiji - Beograd, Subotica i Novi Pazar'' realizovane su sledeće sesije:

Učešće mladih u procesima donošenja odluka; Međuetničko i međureligijsko poverenje, dijalog i saradnja; Prava manjina i nediskriminacija; 
Svetska baština UNESKA i kultura mira; Ciljevi održivog razvoja UN; Rodna ravnopravnost i osnaživanje prava žena.

  

 

 

 

 

 

Share:

Kontakt

  • Makedonska 22, Beograd 11000, Srbija


  • +381 11 3224648
    +381 11 3236110


  • info@unaserbia.rs
    unaserbia@gmail.com

Facebook

Instagram

Instagram profil: bimun_belgrade

Top