OMLADINSKI DELEGATI SRBIJE U UJEDINJENIM NACIJAMA
Mali YDS Logo Domaci Finalno SK Copy

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine.
Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom sedam ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji. Na osnovu toga, biće organizovan sledeći ciklus za omladinske delegate Srbije u UN za period 2024/2025. godina.


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2024/2025 su Jovana Milurović i Damir Dizdarević.

2024 OMLADINSKI DELEGATI11


NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR
DVA OMLADINSKA DELEGATA SRBIJE U UJEDINJENIM NACIJAMA


1. Neophodno je da zainteresovani kandidati/kinje popune online prijavni formular na engleskom jeziku na ovom linku PRIJAVNI FORMULAR
.

2. Nakon slanja popunjenog elektronskog Prijavnog formulara, obavezno je da zainteresovani kandidati/kinje pošalju aktuelnu biografiju (do 2 strane) na mejl: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Konkurs je otvoren od 12. do 25. juna 2024. godine!
Prijave koje budu poslate pre ili posle ovih datuma, neće biti uzete u razmatranje.


Ko može da se prijavi na konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije a imaju:
* aktivno znanje engleskog jezika,
* dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji,
* poznavanje sistema Ujedinjenih nacija,
* prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu,
* ostvaren uspeh u obrazovanju i redovno ispunjavanje obaveza tokom školovanja,
* postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima,
* druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Važne napomene

 • Zbog principa jednakih šansi, na konkurs ne mogu da se prijave mladi koji su se već dva puta prijavljivali prethodnih godina, kao i mladi koji su uključeni u pripremu projekta i koji su članovi izvršnih organa nosioca projekta i partnerskih organizacija.
 • Na konkursu ne mogu učestvovati službenici diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih zemalja i međunarodnih organizacija.
 • AI-generisani i kopirani (plagijati) odgovori na esejska pitanja u aplikacionom formularu neće biti prihvaćeni.

      1 Copy   2 Copy

      4 Copy   3 Copy


Istorijat

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije više pažnje posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u državne delegacije na Generalnoj skupštini i drugim skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija na kojima učestvuju mladi.

Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih kanala za učešće mladih u Ujedinjenim nacijama i već je uspostavljen u više od 30 zemalja širom sveta.


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije sprovodi projekat za izbor dva omladinska delegata u UN, uz princip rodne ravnopravnosti, na osnovu javnog konkursa i definisanih kriterijuma,
sa mandatom od jedne godine.

Nakon više godina zagovaranja, projekat je uspostavljen 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.

logo 60x120 2

 

               Partneri projekta su: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna kancelarija za mlade i OPENS.           

                             koms          ANKZM            LOGO opens LAT

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Osnovni razlozi za ostvarivanje ovog programa su i specifični ciljevi projekta:
- da mladi iz Srbije budu uključeni na međunarodnom nivou u traženje rešenja za pitanja mladih,
- da mladi svojim idejama unapređuju i učvršćuju komunikaciju i saradnju između mladih i Vlade,
- da mladi delegati po povratku pomažu subjektima omladinske politike da pronađu rešenja za probleme mladih u Srbiji,
- da se promovišu participacija i aktivizam mladih u društvu, uključujući programe UN za mlade,
- da se ostvaruje sistemski pristup odabiru mladih koji učestvuju na događajima u sistemu UN.

Status omladinskih delegata u UN ohrabriće aktivizam i potpunije učešće mladih u društvenom životu, a njihova uloga ostvarivaće se u tri faze:
Priprema; Učešće u komitetu Generalne skupštine i na skupovima za mlade u sistemu UN; Izveštavanje, prenošenje iskustva i priprema izbora sledećih delegata.

13 EKOSOK         9. Koktel u MIsiji Srbije pri UN Njujork          Konferencija za štampu


Aktivnosti i obaveze omladinskih delegata

Mandat omladinskih delegata trajaće od dana proglašenja do juna naredne godine i obuhvata sledeće:

 1. Učešće na događajima u UN: 
  - Generalna skupština UN (učešće u radu Trećeg komiteta) 
  - Omladinski forum Ekosoka, Komisija za održivi razvoj i Komisija za socijalni razvoj (povremeno)
  - Savet za ljudska prava UN i Omladinski forum Uneska (svake druge godine).
  - drugi međunarodni skupovi.
 2. Promocija i informisanje na nacionalnom nivou o ovim događajima i mogućnostima koje nude programi UN za mlade (učešće na različitim skupovima u svojstvu govornika, organizacija info-dana, promocije po mestima na kojima se okupljaju mladi).
 3. Učešće u obeležavanju Dana mladih 12. avgusta.
 4. Predstavljanje programa na Beogradskom međunarodnom modelu UN - BIMUN, koji organizuje Udruženje za UN Srbije.
 5. Podnošenje kvartalnog izveštaja o aktivnostima i postignućima.
 6. Priprema inicijative ili projekta koji proističe iz iskustva sa skupova u UN.
 7. Učešće u procesu selekcije i pripreme narednih omladinskih predstavnika.
 8. Zbog različitih aktivnosti koje uloga Omladinskog delegata Srbije u UN podrazumeva, očekuje se da će izabrani delegati u periodu mandata biti u Srbiji. Neophodna je redovna komunikacija delegata sa organizatorom projekta.
  Angažovanje tokom mandata je u vezi sa pripremama i skupovima UN od septembra do decembra, kao i kasnije povremeno angažovanje na prenošenju iskustava na omladinskim skupovima u Srbiji. Delegati su u obavezi da ispunjavaju sve preuzete dužnosti tokom perioda na koji su izabrani. Preciznije obaveze regulisaće se Izjavom koju će potpisati izabrani Omladinski delegati za period 2024/25.
 9. Izabrani delegati će imati obavezu da nakon isteka mandata aktivno učestvuju u prenošenju znanja i pomažu rad naredne generacije omladinskih delegata još 6 meseci, kako bi se osigurao kontinuitet učešća delegata u navedenim procesima.


Izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama

Proces odabira mladih delegata sastojaće se iz 3 faze:

Javni konkurs
Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije organizovaće javni konkurs za zainteresovane mlade od 19 do 27 godina. Prilikom prijave kandidati/kinje će popunjavati online upitnik na engleskom jeziku. Pitanja u upitniku će korespondirati kriterijumima za izbor koji su uspostavljeni prvim ciklusom u projektu podržanom od strane Ministarstva omladine i sporta. Deo upitnika biće kratki eseji o radu i prioritetima omladinskih delegata u UN, kao i podaci osoba koje su spremne da daju akademsku preporuku i preporuku o radu u drugim organizacijama, na programima i projektima.

Testiranje
Od svih prijavljenih kandidata/kinja, na osnovu rangiranja aplikacija u skladu sa kriterijumima, u uži izbor će proći određeni broj kandidata/kinja (jednak broj muških i ženskih) koji će biti pozvani na testiranje. Pored provere poznavanja omladinske politike i oblasti rada UN, znanja engleskog jezika, biće i interaktivni deo o spremnosti za uspešan rad na međunarodnim skupovima.

Intervjui
Nekoliko najuspešnijih kandidata/kinja sa testiranja (jednak broj muških i ženskih) biće pozvani na intervju, nakon kojeg će biti doneta konačna odluka o odabiru 1 muškog mladog predstavika i 1 ženske mlade predstavnice. Komisiju za intervjue činiće predstavnici Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije, partnerskih organizacija na projektu, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2023/2024 bili su Tamara Marjanović i Mihajlo Matković.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!
 
Tamara i Mihajlo novi delegati
   

Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2022/2023 bili su Tamara Stojković i Ivan Filip Kovačević.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

              Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2021/2022 bili su Olivera Stojilović i Stanislav Knežević.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

Omladinski delegati Srbije u UN 2021 22

 


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2020/2021 bili su Nevena Mušatović i Uroš Anđelković.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

Omladinski delegati Srbije u UN 2020 21


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2019/2020 bili su Katarina Velkov i Maksim Karanović.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

  ODUNS 2029 Foto kolaz


                                      Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2018/2019 bili su Tijana Čupić i Nikola Petrović.
                                                 Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

NY EKOSOK 2 Omladinski delegati iz različitih zemalja GA Nikola
Omladinski delegati UN u Njujorku GSUN Koktel OPENS 


Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2017/2018 bili su Pavković Teodora i Samedin Rovčanin.
Zahvaljujemo na uspešnom obavljanju dužnosti i predstavljaju mladih Srbije na skupovima u UN!

3a. Teodora i Samedin 6. Govor u Trećem komitetu Generalne skupštine UN ECOSOC 1 samedin 1 7. GA4

 


Konsultacije Udruženje za UN Srbije             Usmeni deo Poznavanje sistema UN              Komisija za intervju sa izabranim delegatima


        Informacije o programu:
    Facebook 01  Serbian UN youth delegate /Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama - https://www.facebook.com/UNYouthDelegateSerbia/
tviter UNYouthDelegateSerbia
- https://twitter.com/YouthDelegateRS
instagram icon 1057 2227 UNYouthDelegate_Serbia - https://www.instagram.com/unyouthdelegate_serbia/


KORISNI LINKOVI

- United Nations - https://www.un.org/en/
- UN Programme on Youth - https://www.un.org/development/desa/youth/,

- World Programme of Action for Youth - https://social.desa.un.org/issues/youth/wpay
- Youth 2030: The United Nations Strategy on Youth - https://www.unyouth2030.com/
- The Sustainable Development Agenda - https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
- Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth - https://www.un.org/youthenvoy/
- UN Security Council Resolution 2250 (2015): Youth, Peace and Security - https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction
- UN Youth Delegate Programme - https://social.desa.un.org/issues/youth/un-youth-delegate-programme

- UNESCO Youth Programme - - https://www.unesco.org/en/youth
- UN Human Rights Council - https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx

- Ministarstvo turizma i omladine: Sektor za omladinu - https://mto.gov.rs/tekst/1070/sektor-za-omladinu.php
- Strategija za mlade u RS za period od 2023. do 2030. godine - https://mto.gov.rs/extfile/sr/1814/Strategija%20za%20mlade%20u%20RS%20za%20period%20od%202023.%20do%202030.%20godine.pdf
- Stalna misija Republike Srbije pri UN u Njujorku - http://www.serbia-un.mfa.gov.rs/lat/      GSUN  

 

Share:
Top