65 GODINA UDRUŽENJA ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE

MI, NARODI UJEDINJENIH NACIJA, rešeni da spasimo buduća pokolenja užasa rata....(iz Preambule Povelje UN)

UZUNS 65   Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je nevladina i nepolitička organizacija, koja je osnovana 1952. godine u Beogradu. Udruženje deluje
   u okviru Svetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije (WFUNA), koja je nastala 1946. godine kao ”narodni pokret za Ujedinjene nacije“ i 
   okuplja  udruženja za UN u preko 100 zemalja. Udruženje za,Ujedinjene nacije Srbije je akreditovano pri UN DPI u Njujorku i upisano u registar
   kod  Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

   Osnovna misija Udruženja za UN Srbije je promocija ideala i podrška ciljevima i aktivnostima Ujedinjenih nacija.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije deluje na obaveštavanju članstva i šire javnosti o sistemu Ujedinjenih nacija, na organizovanju obrazovnih i drugih programa u skladu sa načelima i ciljevima Povelje UN, kao i na širenju svesti o značaju saradnje među narodima i državama u očuvanju mira, poštovanju ljudskih prava i opštem razvoju i napretku u svetu.

                                      
OSNOVNI CILJEVI Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije su:                      

* da podstiče članstvo Udruženja i širu javnost radi ostvarivanja ciljeva OUN;
* da se zalaže za očuvanje mira, za poštovanje ljudskih prava i sloboda, za zaštitu životne sredine, za promociju ciljeva održivog razvoja, za ravnopravnu saradnju naroda i država i za razvoj i napredak u svetu;
* da promoviše toleranciju, razumevanje i saradnju između svih ljudi sveta, bez obzira koje su rase, pola, nacionalnosti, religije ili političke orijentacije;
* da podstiče istraživanja, informisanje i obrazovanje o međunarodnim zbivanjima i radu sistema UN;
* da doprinosi upoznavanju sistema OUN i rada centara UN u svetu, kao i zemalja članica UN i svetske prirodne i kulturne baštine;
* da radi na osnivanju i unapređuje rad klubova za UN i saveza klubova za UN.

3 Felix Romuliana Gamzigrad.JPG

     NY     4 BIMUN zasedanje

 NAČIN RADA Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije:

⇒ organizuje tribine, seminare, skupove, radionice, izložbe, konkurse, prezentacije, kampanje, stručne posete i druge projekte o radu OUN;
⇒ priprema i distribuira odgovarajuće publikacije o OUN;
⇒ obeležava međunarodne dane i godine proglašene od strane UN, organizuje i podstiče akcije podrške ciljevima i aktivnostima OUN;
⇒ organizuje osnivanje klubova za UN i priprema tematske materijale i različite projekte za aktivnosti klubova za UN;
⇒ sarađuje sa organizacijama u okviru sistema UN, drugim udruženjima za UN i nevladinim organizacijama u svetu i u našoj zemlji.


Flag of the United Nations.svg
Delatnost pokreta za Ujedinjene nacije u svetu i kod nas zasnovana je na uverenju da svaki pojedinac,
kao deo naroda jedne zemlje,
i narod svake zemlje, kao deo čovečanstva,
čini snagu koja svojom podrškom i pozitivnim odnosom može uticati na oživotvorenje
ciljeva i načela Povelje Ujedinjenih nacija.

Pridružite nam se!

Share:
Top