MREŽA DIJALOG KAFEA U SRBIJI (Beograd, Novi Pazar i Novi Sad)

Dijalog kafe je prostor, koji je povezan preko globalne mreže sa Dijalog kafeima širom sveta. Koristeći vodeće tehnologije za video konferencije ljudi imaju priliku da razmene iskustva, uče jedni od drugih i rade zajedno. Mreža Dijalog kafea omogućava da se ostvaruje saradnja različitih gradova kroz raznovrsne aktivnosti (tematske sesije, radionice, seminari, konferencije, koncerti, predavanja i slično).

Dijalog Kafe je otvoren za sve ljude i organizacije sa društvenim, obrazovnim, kulturnim i ekološkim ciljevima. To uključuje organizacije civilnog društva, fondacije, lokalne grupe, učenike i studente, preduzetnike i javni sektor. Posebno je značajno da „Dijаlog kаfe“ omogućava umrežаvаnje mlаdih iz rаzličitih sredinа i rаzmenu znаnjа i iskustаvа među mlаdimа iz rаzličitih zemаljа.


Globalna mreža Dijalog kafea povezuje više različitih i jedinstvenih gradova. Iskustvo, znanje, umeće i stručnost ljudi iz tih gradova mogu biti od velikog značaja za prevazilaženje lokalnih problema, naročito pitanja komunikacije i saradnje između pripadnika različitih etničkih i religijskih grupa i kultura.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je nacionalni koordinator globalne Asocijacije Dijalog kafea (The Dialogue Café Association) i realizuje projekat "Mreža Dijalog kafea u Srbiji", koji je uspostavljen uz podršku Kancelarije Stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Dijalog kafe u Novom Pazaru otvoren je 2015. godine u saradnji sa Centrom za mlade “Duga” i uz podršku Programa UN za razvoj UNDP u Srbiji. Dijalog kafe u Beogradu otvoren je 2016. godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda, a održana je 2017. godine i pilot-sesija u Subotici.

U pripremi je otvaranje Dijalog kafea u Novom Sadu, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novog Sada i uz podršku Omladinskog saveza udruženja "Novi Sad
Omladinska prestonica Evrope - OPENS".


sponzori dc novi sad

Mreža Dijalog kafea u Srbiji omogućuje mladima i drugim zainteresovanima, da komuniciraju međusobno i kroz globalnu razmenu sa učesnicima u drugim Dijalog kafeima širom sveta (Lisabon, Evora, Rio de Žaneiro, Praja, Novi Pazar, Pariz, Klivlend, Vroclav, London, Amsterdam, Ramala, …). Mreža Dijalog kafea stvara prostor za dijalog i zajedničke aktivnosti na internacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Kao mesto za nove načine komunikacije, Dijalog kafe je dobra forma rada u multikulturnim, multietničkim i multikonfesionalnim gradovima, kao što su Beograd, Novi Pazar, Subotica i Novi Sad. Učesnici na tematskim sesijama imaju priliku da razmene mišljenja, da stiiču nova znanja o drugim kulturama i etničkim grupama i na taj način razvijaju toleranciju i usvajaju multikulturalne vrednosti. Aktivnosti Dijalog kafea doprinose boljem razumevanju između različitih kultura i društava i promovišu društveni i ekonomski razvoj.    

O radu globalne mreže Dijalog kafea možete videti na linku https://www.dialoguecafe.org/, a aktuelne vesti su na zvaničnoj facebook stranici Dialogue Cafe Serbia.

                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

Share:
Top