Online diskusiju mladih saradnika o temi “UN75 u novim okolnostima” sa HE Françoise Jacob, Stalnom koordinatorkom UN u Srbiji.

Moderator je bio Stefan Kondić, predsednik Programskog saveta Udruženja za UN Srbije, a mladi su imali priliku da čuju o odgovoru UN na globalne izazove i kažu mišljenja o izgradnji boljeg sveta.

Navedite svoje ideje u #UN75 upitniku 👉: .

1. UN u novim okolnostima on line

1a.UN u novim okolnostima

Share:
Top