Letnji kurs ''Globalna diplomatija: teorija i praksa''

Uspešno je završen Letnji kurs 2019 "GLOBALNA DIPLOMATIJA: TEORIJA I PRAKSA" u Jagodini.
Veoma motivisani učesnici programa imali su priliku da prošire znanja o međunarodnim pitanjima i unaprede lične veštine u interaktivnom radu. Koordinator programa bio je Stefan Kondić, predsednik Programskog saveta UNA-Serbia.
Nastavljamo saradnju na narednim projektima.
#Youth #Education #Diplomacy #GlobalGoals #SDGHub #BIMUNAcademy

Globalna diplomatija 1

Globalna diplomatija 2

Globalna diplomatija 3

Share:
Top