Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije održalo je 27. maja 2017.godine, panel diskusiju na temu "Participacija mladih u sistemu Ujedinjenih nacija", u okviru obrazovnog seminara "BIMUN Reunion 2017". Učestvovalo je 50 motivisanih delegata sa uspešno organizovane konferencije "Belgrade International Model UN” - BIMUN 2017 (za studente) i BIMUN Junior 2017 (za srednjoškolce).

U uvodnom delu, učesnike BIMUN REUNION-a su pozdravile gospođa Snežana Klašnja, pomoćnica Ministara za omladinu i gospođa Jelena Tadžić, programska analitičarka Programa UN za razvoj (UNDP) u Srbij.

Članovi BIMUN Tima 2017, pripremili su prezentacije o ''Participaciji mladih u sistemu Ujedinjenih nacija'':
* „Svetski program akcije za mlade“;
* „Program omladinski delegati u UN - nastanak i uloga“,
* „Program za razvoj UN (UNDP) - Osnaživanje mladih“;
* „Program za mlade UNESKA“;
* „Populacioni fond UN (UNFPA) - Učešće mladih i liderstvo“;
* „Volonteri UN (UNV) i Program stažiranja u UN“.

Share:
Top