uzuns logo Copy

Održana je uspešna sesija Dijalog kafea Srbija povodom Međunarodnog dana mira na temu “Mladi za mir”! 🇷🇸 🇺🇳
Gosti #DialogueCafe #Beograd, #NoviSad i #NoviPazar imali su inspirativan razgovor o značaju različitih aspekata koji čine mir mogućim i održivim, o posebno o afirmaciji vrednosti mira među mladima.

 
Dan mira
 
Share:
Top