Izvršena je selekcija omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama (nakon promocije javnog konkursa, testiranja i intervjua sa Komisijom za izbor) i izabrani su Katarina Velkov i Maksim Karanović.

- Organizovani su pripremni sastanci omladinskih delegata za predstavljanje mladih Srbije u UN u Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu omladine i sporta, UZUNS, KOMS, OPENS i Kancelariji UN u Srbiji, kao i skupovi u omladinskim sredinama (Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Novi Pazar). Delegati su na pripremama upoznati sa položajem mladih u Srbiji, sa spoljnom politikom Srbije i prioritetima u nacionalnoj omladinskoj politici. Od Sektora za omladinu dobijena je Platforma za nastup, na osnovu koje su delegati pripremali govore i aktivnosti na skupovima u UN.

- Pripremljeno je i ostvareno učešće omladinskih delegata na skupovima UN:
* Treći komitet Generalne skupštine u oktobru u Njujorku,
* 40. zasedanje Generalne konferencije Uneska u Parizu i 11. Omladinskom forumu Uneska

Katarina i Maksim su imali čast da na Trećem komitetu Generalne skupštine UN govore u ime Republike Srbije.

- Po povratku sa skupova organizovane su aktivnosti na prenošenju iskustava na omladinskim skupovima (Udruženje za UN - BIMUN i Globalna diplomatija za mlade, Akademija omladinske politike KOMS-a, Forum omladinske politike i Nacionalno savetovanje KOMS-a, uključenje u sesije Dijalog kafea sa mladima iz drugih gradova u svetu, posete omladinskim centrima).

Nosilac projekta Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije zahvaljuje Министарство омладине и спорта, Ministarstvo Spoljnih Poslova i OPENS 2019 - Omladinska prestonica Evrope Novi Sad na podršci učešću delegata na ovim važnim skupovima gde su Katarina i Maksim govorili u ime mladih Srbije.

3. ODUNS 2029 Foto kolaz

Share:
Top